ГОДОМИН

Годомин је био пољопривредни комбинат који настаје на тековинама Смедеревске виноградарске задруге. Иако је проширио своје делатности и на друге области пољопривреде и воћарства, производња грожђа и вина наставила се све до престанака са радом Годомина 2005. године.

Scrolldown

Годомин је имао чак два винска подрума: један стари, у Карађорђевој улици, и други, већи, у селу Колари код Смедерева. Капацитети ова два подрума били су огромни, а вино је из смедеревског виногорја одвожено у вагонима...

Scrolldown

Смедеревска вина која је произвофдио ПК Годомин убирала су многобројне награде на признатим сајмовима у региону.

Scrolldown

У Годомину је радило преко хиљаду смедеревских радника, а овај комбинат увек је био део друштвеног живота Смедерева и Смедереваца!

Scrolldown